Kronik Böbrek Hastalığı Nedenleri

KBH’nın altta yatan nedeni ne olursa olsun, bir kez KBH geliştikten sonra tedavi ilkeleri aynıdır. Bu nedenle bu bölüm pratikte o kadar önemli değildir ve çok kısa bahsedilmiştir.

Kronik İnterstisyel Nefrit:

Yaşa bağlı KBH’nın en sık rastlanan nedenidir.

Kalıtsal /Doğuştan Böbrek Hastalıkları:

Polikistik Böbrek Hastalığı: Polikistik Böbrek Hastalığı linkine bakınız.

Renal Displazi veya Hipoplazi: Böbrekler ya normalde gerektiği gibi gelişmemiş (displazi) ya da hiç gelişmemiştir (hipoplazi). Bazen kedinin bir böbreği hiç yoktur. Bu kediler genellikle erkektir.

Refluks Nefropati: Mesanedeki idrar böbreklere geri kaçar.

Piyelonefrit:

Bazen mesanedeki enfeksiyonun böbreklere yayılması, bazen de doğrudan böbreklerde enfeksiyon gelişmesi ile olur. Polikistik böbrekli kedilerde enfeksiyon olasılığı daha yüksektir. Böbreklerde enfeksiyon olduğunda kan tetkiklerinde artış – akyuvar (lökosit) sayısında yükselme – saptanır.

Glomerülonefrit ve Nefrotik Sendrom:

Böbrekte glomerül denilen yapıların hastalıkları genellikle ‘’immun’’ (bağışıklık) mekanizmalara bağlıdır ve tedavisi KBH’ndan daha farklıdır. Uzun sürede KBH ile sonuçlanabilir.

Hipertansiyon (Kan Basıncı Yüksekliği):

Hipertansiyon KBH’nın bir sonucu olabileceği gibi, başka bir nedene bağlı olmadan da gelişebilir ve uzun süre tedavi edilmezse böbreklerde işlev kaybına yol açar.

Böbrek Taşları ve Tıkanıklık:

Böbrek taşının böbrekten mesaneye giden idrar yolunu tıkaması sonucunda kan değerleri hızla yükselebilir. Tanı sıklıkla ultrasonografi ile konulur. İdrar tetkikinde görülen kristaller, taşın yapısı hakkında bir fikir verebilir.

Kanser, Böbrek Lenfoması:

Lenfoma, lenfosit adı verilen kan hücrelerinin kanseröz çoğalmasıdır. Lenfomalı kedilerin %50’sinde kedi lösemisi de vardır. Böbreklerin boyutu genellikle daha büyüktür. Tanıya ultrasonografi yardımcıdır. Kemoterapi ile sıklıkla iyi yanıt alınır.

Zehirler (Toksinler):

Zambak ve antifriz en iyi bilinen toksinlerdir. Sıklıkla akut böbrek hasarı gelişir, bazı kedilerde akut tablo düzeldikten sonra böbrek işlevinde azalma sebat eder.

Ağrı Kesici İlaçlar (Steroid Olmayan Anti-İnflamatuvar İlaçlar):

Bu ilaçları kediler ne yazık ki iyi metabolize edemez, vücuttan zararsız hale getirip uzaklaştıramaz. Eklem iltihabı (artrit) nedeniyle uzun süre yüksek dozda kullanıldığında böbrek hasarı gelişebilir.

Amiloidoz:

Amiloid adı verilen bir madde, diğer organların yanı sıra böbreklerde birikip işlev kaybına yol açabilir. Daha çok Habeş kedilerinde, az oranda Siyam ve İran kedilerinde görülür. Bu kedilerin idrar tetkikinde ”proteinüri’’ saptanır.

Perinefrik veya Perirenal Psödokistler:

Bunlar böbrek çevresinde yerleşmiş, içi sıvı dolu keseciklerdir. Genelde ağrısızdır. Muayenede ve ultrasonografide saptanabilir. İçindeki sıvının enjektörle çekilmesi ile tedavi edilebilir ama bu geçici bir önlemdir, kist duvarının çıkarılması, hatta ağır vakalarda bir böbreğin çıkarılması gerekebilir.

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*