Becky Lundgren

Değerli Dostlarım,

Kene mevsimi ve tehlikesi çoktan başladı. Becky Lundgren tarafından hazırlanan ve Veterinary Partner sitesinden çevrilen aşağıdaki yazıda, önceki yazıda bahsedilen Anaplazmoz hastalığı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

(Ixodes scapularis (genellikle geyik kenesi, kara bacaklı kene veya ayı kene olarak adlandırılır), Ortabatı ve Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri’nde granülositik anaplazmoz için birincil vektördür. Fotoğraf USDA’nın izniyle kullanılmıştır)

Anaplazmoz kene kaynaklı bir hastalıktır. İki anaplazmoz formu bilinmektedir: granülositik anaplazmoz (granulocytic anaplasmosis) ve enfeksiyöz siklik trombositopeni (infectious cyclic thrombocytopenia). Granülositik anaplazmoz daha yaygındır. Bir köpekte aynı anda her iki enfeksiyon da olabilir.

İletim bir kene vektörü aracılığıyla gerçekleşir (vektör, hastalığı pasif olarak taşıyabilen ve iletebilen bir organizmadır). Organizmayı iletmek için en az 24 saat boyunca kenenin tutunması gerekir. Kuluçka süresi yaklaşık 1 ila 2 haftadır. Rezervuar konakçıları (bir paraziti devam ettiren bir enfeksiyon kaynağı veya yenilenen olası enfeksiyon) genellikle küçük kemirgenler, geyikler vb.

Tanı

Kan testleri ve idrar tahlili, anaplazmoz için ana tanı araçlarıdır. Kan testleri genellikle tam kan sayımı, kan yayma değerlendirmesi, biyokimya paneli, antikorları aramak için seroloji ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerini içerir. Köpek topallıyor ise, genellikle radyografi ve eklem sıvısının analizi de yapılır.

Tedavi

Tedavi, antibiyotikler, ağrı kesiciler ve antienflamatuar ilaçları kapsar.

Doksisiklin en sık kullanılan antibiyotiktir. Çoğu köpek, doksisiklin aldıktan sonra bir ila iki gün içinde yanıt verir. Diğer antibiyotikler tetrasiklin veya minosiklin‘dir.

Eklem ağrısı için analjezik ve antienflamatuar ilaçlara ihtiyaç duyulabilir. Anti-enflamatuarı veteriner hekiminiz seçmeli ve doz ayarlaması yapmalıdır çünkü köpekler bu ilaçları insanlardan farklı şekilde metabolize eder. Veteriner hekiminiz en uygun ilacı önerecektir.

Hastalığın Önlenmesi

Kene kontrolü, bu hastalığın önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Kenelerin, tutunmasından sonraki birkaç saat içinde hayvanınızdan kenelerin çıkarılması hayati önem taşır.

Not: Anaplazmozlu köpekler ayrıca kene kaynaklı diğer organizmalarla (EhrlichiaBorrelia, vb.) enfekte olabilir, bu nedenle enfekte köpekler bu hastalıklar için de taranmalıdır.

Granülositik Anaplazmoz

Granülositik anaplazmoz, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonudur. Anaplasma fagositofilumdan kaynaklanır.

(Ixodes pacificus (genellikle Batı kara bacaklı kene olarak adlandırılır), Batı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birincil vektördür. Fotoğraf: Dr. Cathy Wilkie)

Anaplasma phagocytophilumIxodes kenesinden ısırık yoluyla bulaşır. Ixodes scapularis (genellikle geyik kenesi, kara bacaklı kene veya ayı kenesi olarak adlandırılır), Ortabatı ve Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birincil vektördür; Ixodes pacificus (genellikle Batı Amerika kara bacaklı kenesi olarak adlandırılır), Batı Amerika’daki birincil vektördür ve Ixodes ricinus (genellikle hint fasulyesi kenesi olarak adlandırılır) Avrupa’daki birincil vektördür.

Granülositik anaplazmoz en sık Kuzeydoğu, üst Ortabatı ve kıyı Batı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki köpeklerde görülür. Granülositik anaplazmoz, vektör olarak Ixodes kenesi gerektiğinden, hastalığın mevsimsel salgını ilkbahardan yaza kadar ortaya çıkabilir. Klinik hastalık en sık yetişkin köpeklerde görülür ve golden retriever‘lar ve Labrador retriever‘larda diğer ırklardan daha fazla görülür.

A. phagocytophilum çok çeşitli memelileri enfekte edebilir. Köpeklere ek olarak, klinik hastalık kedilerde, sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, lamalarda ve insanlarda belgelenmiştir.

Yaygın vektörler ve kemirgen rezervuarları nedeniyle, Borrelia burgdorferi ile birlikte enfeksiyon görülebilir ve daha ciddi hastalıklara yol açabilir.

Granülositik anaplazmoza maruz kalan birçok köpek, belirgin belirtileri göstermez. Belirtiler görülürse, en sık bulaşmadan 1 ila 2 hafta sonra enfeksiyonun akut fazında ortaya çıkar. Belirtiler belirgin olmayabilir ve uyuşukluk, iştahsızlık ve ateş görülebilir. Bazı köpekler topallayabilir çünkü eklemleri ağrılıdır. Daha az yaygın belirtiler kusma, ishal, öksürük ve nefes almada zorluk içerir.

Granülositik anaplazmozda prognoz oldukça iyidir.

Enfeksiyöz Siklik Trombositopeni

Enfeksiyöz siklik trombositopeni, kan trombositlerinin bir enfeksiyonudur. Anaplazma platolarından kaynaklanır.

Anaplazma platolarının iletimi tam olarak belirlenmemiştir ancak kene vektörleri olması olasıdır. Organizma, Rhipicephalus ve Dermacentor kenelerinde bulunmuştur.

Belirtiler arasında iştahsızlık, uyuşukluk, ateş, diş etlerinde ve midede morarma, burun kanaması ve kilo kaybı sayılabilir.

Enfeksiyöz siklik trombositopenisi olan birçok köpek sadece hafif klinik belirtiler gösterir, bu nedenle prognoz genellikle iyidir.

Kaynak: https://veterinarypartner.vin.com/default.aspx?pid=19239&catId=102899&id=9442535&ind=16&objTypeID=1007

Paylaşmak önemsemektir!

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.