Krista Williams

Kan pıhtılaştığında iki kısma ayrılır – serum adı verilen açık, uçuk sarı bir sıvı ve kan hücrelerinden oluşan küçük bir katı kısım .

Serum, kanı küçük bir daire içinde çok hızlı bir şekilde döndüren, hücreleri tüpün dibine zorlayan ve serumun üstüne oturmasını sağlayan santrifüj adı verilen bir makineye, bir pıhtı kan tüpü yerleştirilerek toplanır. Serum daha sonra üstten kaldırılır ve test için yeni bir tüpe yerleştirilir.

Serum biyokimyası nedir?

Serum biyokimyası, serumun kimyasal analizini ifade eder. Serumda proteinler, enzimler, lipidler, hormonlar vb. dahil olmak üzere birçok madde vardır. Bu çeşitli maddelerin test edilmesi, vücuttaki organ ve dokuların yanı sıra hayvanın metabolik durumu hakkında da bilgi verir. Test sonucu anormal ise, bir hastalığın mevcut olduğunu gösterebilir. Test sonuçlarının daha fazla değerlendirilmesi, hangi organ sisteminin etkilendiği ve ayrıca bozukluğun doğası ve şiddeti hakkında ipuçları verebilir.

Biyokimya profili nedir?

Serumda, bir evcil hayvan hastalandığında, hepsinin test edilmesini düşünmek için çok fazla madde vardır, bu nedenle çeşitli maddeler için testler, serum biyokimya panelleri veya profilleri adı verilen daha küçük gruplar halinde düzenlenir. Her panel veya profil, belirli bir durum veya endişeyi araştırmak için tasarlanmış seçilmiş bir grup biyokimya testidir.

“Seçilmiş bir grup serum biyokimya testi, serum biyokimya paneli olarak adlandırılır.”

Örneğin, genel bir sağlık profili, çeşitli organları değerlendirmek amacıyla geniş bir yelpazede testler içerirken; bir böbrek profili, özellikle böbrekle ilgili daha az sayıda testi vb. içerecektir. Bir profil basit veya karmaşık olabilir ve veterineriniz evcil hayvanınızın ihtiyaçlarına en uygun profilin hangisi olduğunu kendisi belirleyecektir.

Genel sağlık profiline ne tür biyokimya testleri dahil edilir?

Proteinler (toplam protein, albümin, globulin). Kanda bulunan iki ana protein türü albümin ve globulin olarak adlandırılır . Bu proteinler tek tek ölçülebilir veya numunedeki tüm proteini ölçen toplam protein adı verilen tek bir testte birleştirilebilir. Albümin seviyeleri, bir evcil hayvanın susuz kaldığını gösterebilir ve karaciğer, böbrekler ve sindirim sisteminin işlevi hakkında bilgi sağlayabilir. Globulin seviyeleri, altta yatan inflamasyonu ve/veya antikor üretimini yansıtır. Artan globulin seviyeleri genellikle bulaşıcı hastalıklar, bağışıklık aracılı hastalıklar ve bazı kanser türleri ile ilişkilidir.

Karaciğer Enzimleri (ALT, ALP). Birçok farklı karaciğer enzimi vardır, ancak çoğu profilde görünen ikisi alanin aminotransferaz (ALT) ve alkalin fosfatazdır (ALP). İlk enzim tipik olarak karaciğer hücreleri stresli veya hasarlı olduğunda bulunur. İkinci enzim genellikle karaciğerdeki safra akışı azaldığında artar.

Bilirubin, esas olarak karaciğerde üretilen ve hemoglobinin kırmızı kan hücrelerinden parçalanmasıyla ilişkili bir pigmenttir. Bilirubin, safranın bir bileşeni olarak safra kesesinde depolanır. Bilirubindeki artışlar, artan kırmızı hücre yıkımı veya karaciğerden safra akışının azalması ile ilişkilidir.

Böbrek Testleri (üre, kreatinin). Böbrek fonksiyonunu değerlendirmek için en yaygın olarak ölçülen iki madde üre (kan üre nitrojeni veya BUN olarak da adlandırılır ) ve kreatinindir. Üre, protein yıkımının bir yan ürünüdür; karaciğerde üretilir ve böbrekler tarafından vücuttan atılır. BUN’daki artışlar dehidratasyon, gastrointestinal kanama, kalp hastalığı veya birincil böbrek hastalığını gösterebilir. BUN’daki azalmalar, aşırı hidrasyon, karaciğer yetmezliği veya diyette azaltılmış protein alımı ile ilişkilidir. Kreatinin, kas metabolizmasının bir yan ürünüdür ve tamamen böbrekler tarafından atılır. Artan kreatinin seviyeleri, böbrek fonksiyonunun azaldığını gösterir.

Glikoz ( kan şekeri) Sürekli yüksek kan şekeri, “şeker diyabeti” olarak da bilinen diabetes mellitus ile ilişkilidir. Kan şekerinde geçici bir artış, genellikle veterineri ziyaret etmenin heyecanıyla bağlantılı olan kedilerde bulunur; bu stres tepkisi, bazı kedilerde şeker hastalığının teşhisini zorlaştırabilir. Düşük kan şekeri, yeni doğan hayvanlarda, bazı çok küçük köpek ırklarında ve yoğun egzersiz yapan av köpekleri gibi yüksek performanslı köpeklerde bulunabilir. Düşük kan şekeri, diyabetik hastalarda bazı kanser türleri, bakteriyel enfeksiyonlar veya aşırı dozda insülin ile de ilişkilidir. Kan numunesi alındıktan sonra doğru şekilde saklanmadığında da genellikle yanlış düşük glikoz değerleri ortaya çıkar.

Kalsiyum ve Fosfor. Bu mineraller kanda çok küçük miktarlarda bulunur ve yukarı veya aşağı değişiklikler çeşitli hastalık veya durumlarla ilişkilendirilebilir. Örneğin, sürekli yüksek kalsiyum seviyeleri böbrek hastalığı, kanser veya paratiroid bezlerinin hastalığının varlığını gösterebilirken, düşük kalsiyum seviyeleri pankreatit, antifriz zehirlenmesi veya paratiroid bezi hastalığına bağlı olabilir. Yüksek fosfor seviyeleri böbrek yetmezliği ve bazı beslenme sorunları ile ilişkilidir. Düşük fosfor seviyesi, diyet sorunları, gastrointestinal hastalık ve böbrek hastalığı vb.

Kas Enzimleri (CK, AST, ALT). Kreatinin kinaz (CK), yaralanmayı değerlendirmek için en sık ölçülen enzimdir. Daha az önemli olan, aynı zamanda karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) enzimleridir. Artan kas enzim seviyeleri genellikle kas aktivitesi (egzersiz, efor, konvülsiyonlar vb.), ayrıca travma ve kas iltihabı ile görülür.

Kolesterol karaciğerde yağ metabolizmasının bir parçası olarak üretilir. Kolesteroldeki artışlar hormonal ve metabolik hastalıklar, karaciğer hastalığı ve ciddi böbrek hastalığı ile ilişkilidir.

Elektrolitler. En önemli elektrolitler potasyum, klorür, sodyum ve bikarbonattır . Bu maddeler kanda küçük miktarlarda bulunur ve her elektrolitin vücutta oynayacağı farklı bir rol vardır. Toplu olarak, elektrolitler kan ve doku sıvılarını dengeli durumda tutmaya yardımcı olur. Elektrolitlerdeki bozukluklara genellikle kusma, ishal ve böbrek hastalığı neden olur ve birçok ciddi metabolik bozukluğa eşlik eder.

Kaynak: https://vcahospitals.com/know-your-pet/serum-biochemistry

Anahtar Kelimeler: Kedilerde kronik böbrek yetmezliği, kedilerde böbrek yetmezliği, kedi ve böbrek yetmezliği, kedilerde fosforun önemi, kedi ve fosforkedilerde diyabet, kedi ve diyabet, diyabet ve kedi, kedilerde şeker hastalığı, kedi ve şeker hastalığı, şeker hastalığı ve diyabetkedilerde kan şekeri, kedi ve kan şekeri, kedilerde yüksek kan şekeri, kedi ve yüksek kan şekeri, kedilerde pankreatitis, kedilerde serum biyokimyası

Paylaşmak önemsemektir!

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.