Krista Williams

Tam kan sayımı (CBC) nedir?

Genellikle tam kan sayımı olarak adlandırılan kan sayımı, sağlık ve hastalığın tüm aşamalarında kullanılan rutin bir kan testidir. Kandaki farklı hücre tipleri hakkında bilgi veren ve birçok hastalık formunun varlığını gösterebilen basit bir testtir. Kan hücrelerinin çoğu kemik iliğinden gelir, bu nedenle CBC, kemik iliğinin sağlığını değerlendirmek için dolaylı olarak da kullanılabilir.

 CBC nasıl yapılır?

Küçük bir kan örneği, kanın pıhtılaşmasını önleyen özel bir tüpe alınır. Numune daha sonra farklı hücre tiplerini sayan ve hücrelerin çeşitli özelliklerini tanımlayan otomatik kan analiz cihazı adı verilen bir makineye konur. Ayrıca bir damla kan bir cam lam üzerine ince bir şekilde yayılarak kan bulaşması sağlanır. Bu, özel boyalarla boyanır ve tek tek hücrelerin görünümüne bakmak için mikroskop altında incelenir.

CBC neyi ölçer?

CBC, kanda bulunan üç hücre tipi hakkında bilgi sağlar. Bunlar kırmızı kan hücreleri (eritrositler veya kırmızı hücreler olarak da adlandırılır), beyaz kan hücreleri (lökositler veya beyaz hücreler olarak da adlandırılır) ve Platelets olarak da adlandırılan trombositlerdir. Ayrıntılar, her hücre türünün sayısı, boyutu ve şeklinin yanı sıra görünümdeki herhangi bir değişiklik hakkında rapor edilir.

Kırmızı kan hücreleri nedir ve neden önemlidir? 

Kırmızı kan hücreleri, kanda açık ara en çok sayıda bulunan hücrelerdir ve kana kırmızı rengini verirler. Akciğerlerden vücudun dokularına oksijen taşımaktan sorumludurlar. Bunu, her kırmızı kan hücresinde bulunan hemoglobin adı verilen özel bir protein sayesinde yapabilirler. Kan akciğerlerden pompalanırken, oksijen kırmızı hücrelere taşınır ve hemoglobine sıkıca bağlanır. Kan vücuttan dokulara pompalandığında, oksijen hemoglobinden salınır, kırmızı kan hücrelerini terk eder ve dokuların hücrelerine girer.

CBC bize kırmızı kan hücreleri hakkında ne söyler?

A) Sayılar. CBC, üç farklı kırmızı hücre ölçümü bildirir: kırmızı kan hücresi sayısı (RBC), hematokrit (HCT) ve hemoglobin (HGB). Bu ölçümler, kaç tane kırmızı hücrenin mevcut olduğu ve ne kadar hemoglobinin mevcut olduğu hakkında bilgi verir. Kırmızı hücre sayısında veya hemoglobin miktarındaki azalmaya anemi denir. Aneminin birçok nedeni vardır ve tam kan sayımı ipuçları sağlasa da, bir tanıya ulaşmak için hemen hemen her zaman daha fazla araştırma gereklidir. Karşılaştırıldığında, kırmızı hücre sayısında hafif bir artış görülebilir ve genellikle evcil hayvanın susuz kaldığını veya stresli olduğunu gösterir. Bu değişiklik genellikle geçicidir ve endişe verici değildir. Çok nadir durumlarda, sürekli olarak yüksek bir kırmızı kan hücresi sayımı, bir kemik iliği bozukluğuna işaret edebilir.

B) Boyut. Kırmızı kan hücrelerinin boyutu bazen bir hastalık hakkında ipuçları sağlar. Örneğin, vitamin eksikliği ve kemik iliği hastalığı vb. nedeni ile daha büyük kırmızı kan hücreleri görülebilir. Demir eksikliği ve bağışıklık sistemi sorunları ile daha küçük kırmızı kan hücreleri bulunabilir. Bazen kırmızı hücreler normal boyuttadır ancak yeterli değildir. Bu, devam eden böbrek hastalığı, kalıcı iltihaplanma veya kanser gibi uzun süredir devam eden hastalıkları gösterir.

C) Renk ve şekil. Kırmızı kan hücrelerinin rengi ve şekli, hastalığın teşhisine yardımcı olan ek ayrıntılardır. Örneğin, mavimsi bir renk tonuna sahip bir eritrosit, polikromatofilik eritrosit (genellikle polikrom olarak kısaltılır) olarak adlandırılır; kemik iliğinden yeni salınan genç bir kırmızı hücredir ve eski kırmızı hücrelerden biraz daha büyük ve mavidir. Anemik bir hayvanda, kanda polikrom bulunması iyi bir işarettir çünkü kemik iliğinin yeni kırmızı kan hücreleri üretmek için çok çalışarak anemiye tepki verdiğini gösterir. Bazen polikromları saymak için özel bir boya kullanılır ve sayı retikülosit sayısı olarak rapor edilir. Bu, polikromları saymakla aynı bilgiyi verir ancak daha doğrudur.

Çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilen birçok kırmızı hücre şekli değişikliği vardır. Değişiklikler nadiren kendi başlarına tanı koydurucudur ancak altta yatan hastalığın doğasına dair önemli ipuçları sağlayabilirler.

 Beyaz kan hücreleri nedir ve neden önemlidir?

Beyaz kan hücreleri veya lökositler, vücudu bakteri ve virüs gibi bulaşıcı organizmalara ve ayrıca vücuda girebilecek yabancı maddelere karşı korumaya yardımcı olmak için gereklidir.

“Beyaz kan hücrelerini vücudun “silahlı kuvvetleri” gibi düşünün.”

Beyaz kan hücrelerini vücudun “silahlı kuvvetleri” olarak düşünmek yardımcı olabilir. Ordu, donanma ve hava kuvvetleri yerine, vücudun silahlı kuvvetleri, nötrofiller, lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofiller olarak adlandırılan farklı tipte beyaz kan hücreleri tarafından temsil edilen beş kola sahiptir. Farklı lökosit grupları, mevcut soruna bağlı olarak bağımsız olarak ve kombinasyon halinde çalışır.

CBC bize beyaz kan hücreleri hakkında ne söyler?

A) Sayılar. Beyaz kan hücresi sayımı (WBC), evcil hayvanın enfeksiyona karşı genel koruma seviyesinin bir göstergesidir. Daha fazla değerlendirme, beş dalın her birindeki lökosit sayısını belirler. Ortaya çıkan beş sayı birlikte diferansiyel olarak adlandırılır. Lökositlerin diferansiyel boyunca dağılımındaki değişiklikler, iltihabın türü ve şiddeti, iltihabın olası nedenleri ve kemik iliğinin yeterli beyaz kan hücresi üretip üretemediği hakkında bilgi sağlayabilir. Bazen beyaz kan hücresi sayısı aşırı derecede yüksek veya aşırı derecede düşüktür; bu değişikliklerden herhangi biri ciddi enfeksiyonu işaret edebilir veya kanser de dahil olmak üzere ciddi kemik iliği hastalığına işaret edebilir.

B) Görünüm. Lökositlerin görünümü, vücudun enfeksiyon tarafından boğulmuş olup olmadığını veya bir krizi düzgün bir şekilde ele alıp almadığını gösterebilir. Lökosit görünümü, toksinlerin varlığını veya bağışıklık sisteminin etkinleştirildiğini gösterebilir. Tuhaf görünümlü veya anormal hücrelerin varlığı, genellikle kanser dahil olmak üzere ciddi kemik iliği hastalığının bir işaretidir.

Platelet/Trombosit nedir ve neden önemlidir? 

Platelets veya trombositler, kanda çok sayıda bulunan ve kanamaya karşı ilk savunma hattı olarak hizmet eden küçük hücre benzeri yapılardır. Kan damarlarının içindeki mikroskobik yaralanmaları kapatmak için sürekli tetiktedirler ve küçük yaralara ilk müdahale edenler onlardır. Örneğin derideki bir çizik ya da kağıtla kestiğinizde ya da parmağınıza iğne batırdığınızda kanamayı durdurmak, trombositlerin görevidir. Kanda yeterli sayıda trombosit bulundurmak çok önemlidir.

CBC bize trombositler hakkında ne söyler?

A) Sayılar. Kandaki trombosit sayısı, vücudun küçük kanamaları durdurma yeteneğinin bir göstergesidir. Trombosit sayısı belirli bir kritik seviyenin altına düşerse yaygın spontan kanamalar olabilir. Düşük trombosit sayısı, yakın zamanda geçirilen enfeksiyon, ciddi sistemik hastalık, bağışıklık bozuklukları veya kemik iliği hastalığı gibi çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir. Artmış trombosit sayısı genellikle basit stres veya eforla ilişkilidir ancak kemik iliği trombosit eksikliğini gidermek için çok çalıştığında yüksek trombosit sayısı görülebilir. Çok nadir durumlarda, aşırı yüksek trombosit sayıları, altta yatan kemik iliği kanserini gösterebilir.

B) Boyut. Bir trombositin boyutu genellikle yaşıyla ilişkilidir; genç trombositler büyük ve dolgun iken, yaşlı trombositler genellikle daha küçüktür. Büyük, dolgun, genç trombositlerin varlığı, kemik iliğinin aktif olarak yeni trombositler ürettiğini gösterir. Bu önemli bir bulgudur ve trombosit sayısı düşük olan bir evcil hayvanda altta yatan hastalık hakkında bir ipucudur.

C) Görünüm. Çok nadiren, tuhaf görünümlü anormal trombositler bulunabilir; bunlar genellikle kanser de dahil olmak üzere ciddi kemik iliği hastalığının bir işaretidir.

Kaynak:https://vcahospitals.com/know-your-pet/complete-blood-count

Anahtar Kelimeler: Kedilerde kronik böbrek yetmezliği, kedilerde böbrek yetmezliği, kedi ve böbrek yetmezliği, kedilerde fosforun önemi, kedi ve fosforkedilerde diyabet, kedi ve diyabet, diyabet ve kedi, kedilerde şeker hastalığı, kedi ve şeker hastalığı, şeker hastalığı ve diyabetkedilerde kan şekeri, kedi ve kan şekeri, kedilerde yüksek kan şekeri, kedi ve yüksek kan şekeri, kedilerde pankreatitis, kedilerde tam kan sayımı, kedilerde CBC

Paylaşmak önemsemektir!

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.