AssistFeed.com sitesinden alıntıdır:

Veterinerinizin kedinize kan testi yapmasını istemenin veya ısrar etmenin önemini vurgulamak istiyorum.  Kan testi değerlerine bakılarak birçok sorunu ve kedinin iştahsızlığının nedenleri  ortaya çıkarılabilir. Veterineriniz muhtemelen Tam Kan Sayımı veya CBC olarak adlandırılan testle başlayacak ve ardından Chem 6 ve Chem 12 panelleri gibi testleriyapacaktır. Kedinizin kan değerlerinin bilinmesi, size ve veterinerinize olası hastalıklarının belirtilerini okumada yardımcı olacaktır.

Kısaltmanın sağındaki kan testi değerleri, kediler için normal değer / referans aralığıdır. Laboratuvarınızın değerleri farklı olabilir.

[ALB] 2.2-4.4
Albümin  kandaki ana proteindir. Albümin kimyasal olarak suda çözünür, asitle çökeltilir ve ısıyla pıhtılaşır. Albümin ve Globulin, kanınızdaki protein miktarını ve türünü ölçer. Bunlar genel sağlık ve beslenmenin genel bir göstergesidir. Globulin, hastalıklarla savaşmada önemli olan “antikor” proteinidir.

[ALT] 20-100
Alanin aminotransferaz.  Normalde karaciğer ve kalp hücrelerinde bulunan ve karaciğer veya kalp hasar gördüğünde kan dolaşımına salınan bir enzim. Kan ALT seviyeleri, karaciğer hasarı (örneğin viral hepatitten) veya kalbe ilişkin bir sorun (örneğin kalp krizinden) ile yükselir. Bazı ilaçlar da ALT seviyelerini yükseltebilir.

ALT ayrıca serum glutamik piruvik transaminaz (SGPT) olarak da adlandırılır.

[AMY] 300-1100

Amilaz.  Pankreas ve tükürük bezlerinde üretilen ve nişastaların sindirimine yardımcı olan bir enzimdir. Kan amilaz yüksekliği pankreatitte ve KBH sorunu olan kedilerde yaygındır.

[BUN] 10-30
Kan Üre Azotu.  Öncelikle kandaki üre seviyesinin bir ölçüsüdür ( Üre:  Normalde kandan böbrek tarafından idrarla atılan nitrojen içeren bir madde). Üre böbrek tarafından temizlenir. Böbreğin işlevini bozan hastalıklar sıklıkla kan seviyelerinin yükselmesine neden olur. Yüksek BUN seviyesi (düşük veya düşük normal kreatinin) GI (gastrointestinal) kanamasını ve ülser kanamalarını gösterebilir. Yüksek BUN ve yüksek kreatinin böbrek yetmezliğini gösterebilir.

[CA+] 8.0-11.8
Kalsiyum. Kanda paratiroid bezleri ve böbrekler tarafından kontrol edilir. Kalsiyum çoğunlukla kemikte bulunur ve kan pıhtılaşması, sinir ve hücre aktivitesi için önemlidir. Kalsiyum yüksekliği, tiyazid tipi diüretikler, böbreklerde kalsiyum kullanımındaki kalıtsal bozukluklar veya aşırı paratiroid bezi aktivitesi veya D vitamini gibi ilaçlardan kaynaklanabilir. Düşük kalsiyum, yetersiz paratiroid hormonu gibi bazı metabolik bozukluklardan veya Fosamax veya furosemid tipi diüretikler gibi ilaçlardan kaynaklanabilir. Kalsiyum kandaki albümine bağlıdır, bu nedenle düşük bir albümin seviyesi kandaki toplam kalsiyum seviyesinin düşmesine neden olur. Bunun önemli olup olmadığını doktorunuz kolayca belirleyebilir.

[CPK] 56-529  Kalp ve iskelet kası hastalıklarının teşhisinde çok faydalı olan
bir enzimdir. Bu enzim, kalp krizinden sonra (3 ila 4 saat) ilk yükselen değerdir. Kalp kası hasarı yoksa ve CPK yüksekse, bu iskelet kası hastalığının güçlü bir göstergesidir.

[CRE] 0.3-2.1
Kreatinin, büyük ölçüde kas yıkımından kaynaklanan bir atık üründür. Yüksek değerler, özellikle yüksek BUN seviyeleri, böbreklerle ilgili sorunları gösterebilir.

[CRP]
C Reaktif Protein.  Bu inflamasyon konusunda bir belirteçtir. Geleneksel olarak enfeksiyona yanıt olarak inflamasyonu değerlendirmek için kullanılır. Bununla birlikte, damar hastalıklarını, kalp krizini veya inmeyi öngörmede de yararlı olan oldukça hassas bir C Reaktif Protein kullanılır.

[GLOB] 1.5-5.7
Globulin.  Albümin ve Globulin, kanınızdaki protein miktarını ve türünü ölçer. Bunlar genel sağlık ve beslenmenin genel bir belirtisidir. Globulin, hastalıklarla savaşmak için önemli olan “antikor” proteinidir.

[GLU] 70-150
Glukoz:  Bu, kanınızdaki şeker seviyesinin bir ölçüsüdür. Yüksek değerler, testten önce yemek yeme ve diyabet ile ilişkili olabilir.

[Hb] 9.5-15.0
Hemoglobin.  Hb, kanda, özellikle kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan protein pigmenti olan hemoglobinin standart kısaltmasıdır. Düşük Hgb, anemi olduğunu gösterir. Yüksek Hgb, akciğer hastalığı, yüksek rakımda yaşama veya kan hücrelerinin aşırı kemik iliği üretimi nedeniyle oluşabilir.

[Hct] 24-45
Hematokrit.  Hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin kapladığı kan hacminin yüzdesidir. Çoğu laboratuvarda  Hgb  gerçekte ölçülür,  Hct  ise RBC ölçümü ve MCV ölçümü kullanılarak hesaplanır.

[HDL]
Kolesterol. Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein – “ iyi ” kolesterol.

[K+] 3.7-5.8
Potasyum  böbrekler tarafından çok dikkatli bir şekilde kontrol edilir. Sinirlerin ve kasların, özellikle de kalbin düzgün çalışması için önemlidir. Beklenen aralığın dışında, yüksek veya düşük herhangi bir değer tıbbi değerlendirme gerektirir.

[LDL]
Kolesterol  Düşük Yoğunluklu Lipoprotein – “ Kötü ” kolesterol.

[MCH] 16-24
Ortalama Hücre Hemoglobini. Kırmızı hücredeki ortalama hemoglobin miktarı. MCH, hemoglobin ölçümü ve kırmızı hücre sayımından elde edilerek hesaplanmış bir değerdir (Hemoglobin değeri, kan hacmindeki hemoglobin miktarı, alyuvar sayısı ise kan hacmindeki alyuvar sayısıdır.)

[MCHC] 28-40
Ortalama Hücre Hemoglobin Konsantrasyonu.  Belirli bir kan hacmindeki ortalama hemoglobin konsantrasyonu. MCHC, hemoglobin ve hematokrit ölçümünden türetilen hesaplanmış bir değerdir (Hemoglobin değeri, bir kan hacmindeki hemoglobin miktarıdır, hematokrit ise kırmızı kan hücrelerinin hacminin tam kan hacmine oranıdır.)

[MCV] 35.5-55.0
Ortalama Hücre Hacmi. Kırmızı kan hücresinin ortalama hacmi. Hematokrit ve kırmızı hücre sayısından elde edilen hesaplanmış bir değerdir. Hematokrit, kırmızı hücre hacminin tam kan hacmine oranıdır, kırmızı hücre sayısı ise bir kan hacmindeki kırmızı kan hücrelerinin sayısıdır. Bunu şu şekilde de ifade edilir:  Ortalama Corpuscular Volume

[NA+] 142-164
Sodyum.  Böbrekler ve adrenal bezleri tarafından düzenlenir. Yüksek ve düşük sodyum seviyelerinin sayısız nedeni vardır ancak düşük sodyumun en yaygın nedenleri diüretik kullanımı, klorpropamid gibi diyabet ilaçları ve kalp  veya  karaciğer  hastalığı olan hastalarda aşırı sıvı alımıdır .

[PCV] 24-45
Paketlenmiş Hücre Hacmi.  Kırmızı kan hücrelerinin kapladığı kan hacminin yüzdesini test eder. Temelde Hct  testi ile aynı sonuçları verir.

[PHOS] 3.4-5.8
Fosfor.  Büyük ölçüde kemikte depolanır. Böbrekler tarafından düzenlenir ve yüksek seviyeleri böbrek hastalığına bağlı olabilir. Düşük seviyeler yüksek kalsiyum seviyeleri ile birlikte görüldüğünde paratiroid hastalığını düşündürür ancak başka sebepleri de vardır.

[PLT] 120-500
Trombosit.  Megakaryositte oluşan ve tüm memelilerin kanında bulunan çekirdeksiz disk şeklinde hücrelerdir. Esas olarak kan pıhtılaşmasında rol oynarlar.

[RBC] 4.0-9.0
Kırmızı Kan Hücresi.  Oksijen taşıyan kan hücresi. Kırmızı hücreler hemoglobin içerir ve oksijen (ve karbondioksit) taşımalarına izin veren hemoglobindir. Hemoglobin bir taşıma molekülü olmanın yanı sıra bir pigmenttir. Hücreye kırmızı rengini (ve adını) verir.

[RDW] 8.0-12.0
Kırmızı Hücre Dağılımı.  Genişliği: Kırmızı kan hücresi boyutunun değişkenliğinin bir ölçümüdür. Daha yüksek sayılar, daha fazla varyasyon büyüklüğünü gösterir.

[TBIL] 0.1-0.6
Bilirubin  Testi  Sarılık içindir. Safra pigmenti bilirubinin anormal derecede yüksek kan seviyeleri ile cilt ve skleraların (gözlerin beyazları) sarı renk ile lekelenmesidir. Sararma diğer dokulara ve vücut sıvılarına uzanır. Sarılık, bir zamanlar sadece bir kralın dokunuşunun onu iyileştirebileceği inancıyla “morbus regius” (kraliyet hastalığı) olarak adlandırıldı.

Kırmızı kan hücreleri kan dolaşımından çıkarıldığında, kırmızı hücrelerde oksijen taşıyan molekül olan hemoglobin, bilirubine parçalanır. Bilirubin karaciğere taşınır ve safranın bir bileşeni olarak bağırsağa atılır. Sarılık, karaciğer veya safra kesesi hastalığını gösterebilir.

[TP] 5.4-8.2
Toplam Protein.  Kandaki toplam proteinin bir ölçüsüdür.

[WBC] 5.0-18.0
Beyaz Kan Hücresi:  Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için yaptığı hücrelerden biridir. Birkaç çeşit beyaz kan hücresi (lökosit) vardır. En yaygın iki tip lenfositler ve nötrofillerdir (polimorfonükleer lökositler, PMN’ler veya “poli” olarak da adlandırılır).

[VLDL]
Kolesterol.  Çok Düşük Yoğunluklu Lipoprotein – Kandaki bir başka yağ taşıyıcısıdır.

Bilgiler, nitelikli kaynaklardan alınmış olup, yalnızca profesyonel olmayan kişilerin kan testi raporlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan bilgiler yazar veya AssitFeed.com tarafından garanti edilmemektedir. Tıbbi tanı ve tedavisinde kullanım için uygun değildir.

UYARI

Kathy Fatheree bir tıp uzmanı değildir. Bu web sitesinin içeriği, Kathy’nin yardımlı besleme deneyimlerinin yanı sıra, kedilerini beslemeye yardımcı olan diğer kedi sahiplerinin deneyimlerinin bir derlemesidir. Bilgilerin doğruluğu için her türlü çaba gösterilmiş olmakla birlikte, Kathy Fatheree veya bu web sitesiyle bağlantılı herhangi biri, bu sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda meydana gelebilecek hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz.

Kaynak: http://assistfeed.com/bloodtestvalues.htm

Paylaşmak önemsemektir!

Share

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.